Kes me oleme?

Raplamaa Loodushoiu MTÜ koondab inimesi, kes hoolivad Raplamaa looduse käekäigu eest ja soovivad selle kaitseks midagi konkreetset ära teha. Leiame, et Raplamaa looduslik mitmekesisus on rikkus, mis teeb siinse elu elamisväärseks ja nauditavaks – nii kohalikele kui külalistele. Meie sooviks on seda rikkust säilitada.

Meie MTÜ asutati 11. veebruaril 2020 ja hetkel on meie liikmete arv 5 (seis: Juuni 2021). Juhatuse liikmeks on Mari Laanesaar.


Milleks selline MTÜ?

Leiame, et pikka aega on Eesti ja sealhulgas Raplamaa kodanikuühiskond olnud liialt passiivne, et kaasa rääkida meid ümbritsevat keskkonda puudutavates küsimustes. Seepärast oleme võtnud endale ülesandeks

· hoida silm peal Raplamaa looduskeskkonnal, selle probleemkohtadel ja vastavatel otsustusprotsessidel kohalikul tasandil;

· teavitada inimesi elurikkust ohustavatest otsustest ja tegudest Raplamaal ning äratada neis huvi keskkonnaalaste teemade vastu;

· pakkuda välja lahendusi, teha koostööd kohaliku omavalitsuse ning teiste organite ja organisatsioonidega, et osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel.