Raplamaa Loodushoiu MTÜ eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse ja puhta elukeskkonna säilitamine ja parandamine Raplamaal.